ЧЛАНОВИ АКТИВА И ТИМОВА
САМОВРЕДНОВАЊЕ

Марина Марвучић– вођа и координатор рада тимова ; Милена Павловић – клавир; Саша Лазаревић – виолина; Јелена Вујновић – флаута; Борко Милојковић – корепетиција и клавир; Леа Симић – клавир; Биљана Марјановић – клавир;Наташа Бијелић Симојловић- родитељ; Нина Јаковљевић – ученица

Активи
ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Александра Лазаревић – председник актива; Наташа Трбојевић клавир; Мирослав Боданац – виолина; Маја Радић – флаута; Александар Поповић – хармоника; Бојан Ивановски – гитара; Снежана Шипић – соло певање; Марина Марвучић – клавир; Јелена Вујновић – флаута; Лазар Кованџић – виолина; Јелена Рајић – виолина; Драган Гњатовић кларинет; Катарина Врачар – директор; Гајовић Братислав – родитељ; Тадић Марија- ученица


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Гњатовић Драган – кларинет, председник; Врачар Катарина – директор, председници стручних већа, актива и тимова

Тимови
АКЦИОНИ ПЛАН

Јелена Вујновић – председник; Милица Радојевић – теоретичар; Иван Љуба – клавир; Бојан Герзина-родитељ; Дуња Крушчић- ученица


ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА

Вођа – Јелена Рајић – виолина, Милица Радојевић – теоретичар , Јелена Ристић Јоцић – теоретичар, Врачар Катарина -директор, Јелена Стајковић и Наташа Бијелић – родитељи Љубица Ћосић – ученица, Аница Чокић Петровић – корепетитор

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ

Лазар Кованџић – виолина, председник; Катарина Врачар – директор; Маја Родић- флаута; Драган Гњатовић – кларинет; Златковић Тадија- родитељ

ТИМ ЗА ССУ и НАПРЕДОВАЊЕ У УСТАНОВИ

Љиља Тодоровић – хармоника, Бурсаћ Никола – виолина, Рада Кнежевић – виолончело


ТИМОВИ ЗА ШКОЛСКЕ ПРОЈЕКТЕ

развијање мотивације код ученика као последица узајамног деловања различитих грана уметности, аутор – Јелена Рајић

сарадња са музичким школама – председници стручних већа који могу да задуже неког од колега са свог већа

радионица -Страхиња и Небојша у музичкој школи)- Наташа Симојловић, председница Савета родитеља и члан Школског одбора(психолог)

сарадња три београдске музичке школе: „Станковић“, „Маринковић“ и „Ђорђевић“ – Јелена Вујновић и директор-самовредновање,ШРП, ШП …

председници стручних већа који могу да одреде себи замену

председници стручних већа који одреде себи замену

Јелена Рајић,Рада Кнежевић- извештај

Милица Радојевић, Јелена Ристић Јоцић – извештај

концертна делатност школе Ана Рашковић, Маја Радић…

сарадња са основним школама и предшколским установама, Александар Поповић

Борко Милојковић. вођа, Милица Радојевић

Иван Љуба


ЛЕТОПИС

Јелена Адамовић и Јелена Вукотић

Сарадња са високошколским установама – Биљана Марјановић

БИЛТЕН

школски часопис, Јелена Адамовић и Јелена Рајић